ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

Asst.Dr. Paweena Prapainainar

Asst.Dr. Paweena Prapainainar (ผศ.ดร. ปวีนา ประไพนัยนา)
Tel. (662) 7970999 ext. 1249
E-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B.Sc., 2nd Honour., (ChE), Chulalongkorn University, Thailand
M.Eng., (ChE), ChEPS, KMUTT, Thailand
Ph.D., (Mat. Sci.), University of Manchester, UK

Research areas:

  • Nano-Composites
  • Material Characterization
  • Catalyst for Fuel Cell

List of Publications

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised Asst.Dr. Paweena Prapainainar

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria